Lesní družstvo obcí na svém majetku zajišťuje těžbu dřeva pomocí těžařů s ruční motorovou pilou. Pro vlastníky lesních pozemků nabízíme kompletní péči o les, tzn. i těžbu, a to jak výchovnou, tak obnovní. Provádíme komplexní těžební činnost včetně vyvážení a odvoz dříví vlastními prostředky.

 Vytěžené dříví přibližujeme pomocí vlastních prostředků. Disponujeme vyvážecími soupravami dvou výkonnostních tříd.

Pro přibližování dřeva z mýtních porostů, včetně mýtních výběrů, využíváme vyvážecí soupravu střední výkonnostní kategorie Welte W 130M, která je navíc vybavena dvěma navijáky se 120 metry dlouhými lany. To umožňuje přiblížení dřeva i z nedostupných partií jako jsou údolí či kratší prudké svahy.

Pro přibližování dřeva z předmýtních porostů používáme vyvážecí soupravu Vimek 606 TT, která je díky svým parametrům vhodná pro veškeré výchovné těžební zásahy včetně zásahů umístěných do porostních skupin ve věku 30 let. 

Díky této technice jsme schopni přiblížit naprostou většinu natěžené dřevní hmoty.

V případě natěžení dřevní hmoty, která je nepřístupná vyvážecím soupravám zajišťujeme přiblížení universálními kolovými traktory, speciálními lesními kolovými traktory nebo koňmi.

 

Joomla Template - by Joomlage.com