Pěstební činnosti na družstevním majetku provádíme především pomocí vlastních zaměstnanců. Pro zabránění škodám při výchově kultur využíváme u většiny pěstebních prací ručního nářadí. Zajišťování pěstebních činností pro ostatní subjekty provádíme jen okrajově. Vyjimku tvoří členské obce a subjekty, kterým provádíme těžbu dřeva nebo od nich dřevní hmotu vykupujeme.

Při ochraně kultur se snažíme o co nejnižší využití chemických přípravků. Použití těchto přípravků jsme zúžili pouze na činnosti jako jsou ochrana sazenic proti klikorohu a nátěr repelentními přípravky proti okusu zvěří. 

Při zalesňování holin doržujeme minimální zastoupení melioračních a zpevňujících dřevin. Tyto dřeviny vnášíme do porostů i v podobě odrostků, u kterých zabraňujeme okusu a vytloukání individuální ochranou. Zalesňujeme prostokořenými i obalovanými sazenicemi. Prostokořené sazenice smrku pěstujeme ve vlastních školkách, ostatní dřeviny nakupujeme od regionálních dodavatelů sadebního materiálu.

 

 

Joomla Template - by Joomlage.com