Veškeré činnosti v lesích, které obhospodařujeme jsou v souladu se současnými trendy lesního hospodářství. Přesto i nadále využíváme tradičních technologií jako je například svazkování dříví koňmi. Plně podporujeme regionální politiku zaměstnanosti tím, že využíváme především regionální dodavatele prací i materiálů.

Snažíme se v maximální míře využívat přirozenou obnovu u všech dřevin, se kterými lze v našich podmínkách pracovat. Samozřejmostí je vnášení melioračních a zpevňujících dřevin do obnovovaných porostů.

Způsob hospodaření je co nejvíce blízký přírodě, s minimálním využití chemických přípravků či nešetrných technologií.

Hlavní snahou vlastníků je zajištění trvale udržitelného hospodaření v lesích, které předpokládá vytvoření druhově, prostorově, věkově a výškově diferencovaných porostů. Takto udržované lesní porosty dávají záruku produkce dostatečného množství kvalitního dříví za současného zajištění plnění všech ostatních funkcí lesa.

 

zřícenina tvrze Melechov

Joomla Template - by Joomlage.com